WAAR HET VATICAAN WERKELIJK OVER GAAT?
De obelisk op het plein is een fallus-symbool, net als bij het Witte Huis in Amerika, Parijs, Londen, Rome en andere plaatsen over heel de wereld.

VATICAAN BETEKENT 'VERGODDELIJKTE-/AANBEDEN SLANG'...
Het woord 'vaticaan' is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden en wel de volgende op de navolgende wijze: 'Vatis' = aanbeden/goddelijke/vergoddelijkt, 'Can' = serpent/slang. Samengenomen betekent dit dus: 'aanbeden slang' of 'goddelijke slang' of misschien duidelijkerÖ 'slang die als een god aanbeden wil wordenÖ!' En aangezien 'het Vaticaan' nu ee
n plaats/rijkje in Rome is, zou je simpelweg kunnen stellen, dat de betekenis van het 'Vaticaan' is: plaats waar de slang als een god aanbeden wil worden'.

Misschien vind je het niet te geloven! Je dacht al
tijd dat de Rooms-Katholieke kerk ging over waarheid, gerechtigheid, GOD en Jezus... Maar in werkelijkheid gaat dit instituut over drie-ene-zonnegod-aanbidding van de zonnegod 'Marduk' die bekend staat onder de namen: Astarte, Baal of Bel en hun zoon Tammuz of 'IHS' van Isis, Horus en Seth.
Wil je weten wie die 'drie-ene-zonnegod' -die zondag-aanbiddin
g wil- in werkelijkheid is? Nou, bekijk maar even en het wapenschild van het Vaticaan. Dit wapen is het oudste- en meest waardevolle stuk in het Vaticaan-museum - het is ... de 'draak-slang' met vleugels.
   

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wapen van het Vaticaan: de' slang-draak'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                         


Het wapen van het VaticaanÖ

In het Vaticaan-museum is het pronkstuk van de collectie het wapen van het Vaticaan. Het is zo ongeveer het oudste stuk van de collectie; het is de oorsprong van het Vaticaan in wapenschild. Het zal gezien de betekenis van het woord 'vaticaan' dat hierboven is toegelicht niemand vreemd voorkomen, dat het wapenschild een draak met slangenkop/lichaam is. Immers: dat is immers wat de Bijbel zegt in Openbaringen 12:9 zegt, namelijk: 'de draak, de oude slang, ook wel duivel of satan genaamd' en die de hele wereld misleidt. Hij en zijn engelen werden op de aarde geworpen.Ē
Maar: er is meer dat ons vertelt waar het Vaticaan in werkelijkheid over gaat... Een paar woorden, rituelen en symbolen maken dat zeer duidelijk! Kijk naar de volgende begrippen.
'Celibaat' komt van 'Cybele' die 'de godin' is (= Astarte!). En.... Maria wordt 'Koningin der Hemelen' genoemd; dit is een titel van Astarte.
Priesters die hun hoofd scheren: een ritueel van de priesters voor Cybele (= dezelfde als Astarte). Maria wordt ook wel de 'Eeuwige Maagd' genoemd: ook ťťn van de titels van Astarte. De 'Daggon-hat' (visse-mijter) van de priesters komt van 'Dagon' (= Tammuz = Baal)
'Eucharistie' betekent: gunstig stemmen = door offeren. Dit is niet hetzelfde als 'een avondmaal ter nagedachtenis aan de kruisdood van Jezus'. Wij christenen offeren namelijk niets, want Jezus bracht immers al 'zichzelf als offer' en Jezus leeft, dus we kunnen het lichaam van Jezus niet als 'werkelijk vlees' offeren en hiermee zeker niet God 'gunstig stemmen'. Jezus stond op uit de dood; ons tot voorbeeld! Wie zou er trouwens 'gunstig gestemd worden' met het telkens weer offeren van JezusÖ?! Dus: 'de hostieí verandert niet in vlees en hoort dat ook niet te doen!
'Zondag-heiliging' is van oorsprong zonnegod-aanbidding; zondag is de heilige dag van de zonnegod. Keizer Constantinus -drie-ene-zonnegodaanbidder tot z'n dood- stichtte de Katholieke kerk. Constantijn schafte de Sabbat van GOD af (het 4de gebod en stelde de zondagsheiliging in van de drie-ene zonnegod. "Zon"dag = de hjeilige dag van de drie-ene zonnegod IHS, wat staat voor Isis, Horus en Seth. Hij zette aan tot het maken van afgodsbeelden van heiligen en afgoden en schafte daarmee het 2e gebod van God af (n.l.: gij zult geen afgodsbeelden aanbidden)! Easter is het Engelse woord voor Pasen, en dat komt van het woord 'Astarte', dus Pasen betekent in feite: heilige tijd voor Astarte. 

Moloch
In Rooms-Katholieke kerken staan beelden van Jupiter, Moloch (=god van de doden) en Astarte. In de Rooms-Katholieke kerken tref je het muurschrift 'IHS' (=Isis, Horus and Seth) aan. En er zijn nog veel meer symbolen en rituelen die blijven duidelijk maken, dat de drie-ene-zonnegod wordt aanbeden in de Rooms-katholieke kerken en dit gaat terug naar duizenden jaren geleden in Babylon en later in Egypte; nog lang voordat de Katholieke kerk werd opgericht...
Als een ware kameleon weet de tegenstander van God zich door de wereld te begeven en mensen te misleiden om niet God, maar zichzelf eer te geven. Maar mensen afhouden van God vindt deze aartsleugenaar en moordenaar natuurlijk ook prima. De duivel sleept namelijk het liefst zoveel mogelijk mensen in zijn ondergang meeÖ
In een schijn-christelijke vertoning spreekt de heer der duisternis door de mond van degene die zich 'plaatsvervanger van God op Aarde' noemt: Fili Vicarus DeiÖ Maar ieder oprecht Christen weet, dat alleen de Heilige Geest van God hier op Aarde als 'plaatsvervanger' van Jezus en als 'adviseur' voor ons hier is. Meer foto's en uitleg Babylonische afgoderij in kerk en wereld: http://historical.benabraham.com

 1. Zoals het in katholieke kerken kan worden aangetroffen, buiten of binnen
2. Het logo van de Jezuiten-orde
3.In het centrum van het gewelf van de St.Jan's kathedraal te Den Bosch
5. In de communiebank van de Oud-Katholieke parochie te Enkhuizen

De Babylonische afgoderij herkenbaar in de Rooms-Katholieke kerk
Bekende occulte symbolen zijn:

*De slang-in-cirkel met de staart in de mond
*Het oog van Horus (symbool van de Jezuieten) met ; een oog in een pyramide, op de muur van verscheidene RK-kerken terug te vinden (zie plaatje).
*Het oog van Isis: de rode punt
*De Egyptische zonnegod-pilaren; de 'Joachin & Boaz' samen 'Kether' (=oog in pyramide) genoemd (symbolen van de Vrijmetselarij)
*Maria wordt aanbeden als 'Koningin der Hemelen'= Astarte
*Maria wordt aanbeden als 'eeuwige maagd' = Astarte
*Celibaat: de priesters van Cybele schoren hun hoofd en hielden 'celibaat' voor haar = Astarte
*Het Ďzonnewiel' (rond raam met spaken) en de letters 'IHS', een bord met zonnevoorstelling waarin de hostie vaak wordt opgediend.
*Voorstellingen van Moloch in kerkaltaren, etc.

Alle afgodische zonnegod-aanbiddingssymbolen kan men terugvinden in de Rooms-Katholieke kerken en niet alleen in die kerken! Ook komen veel van dezelfde symbolen en namen weer terug in Boeddhisme, Hindoeisme, New Age, Vrijmetselarij. Hoewel de afgodische religies over andere goden en levenswijzen lijken te gaan: het betreft telkens weer dezelfde tekens, symbolen, afbeeldingen en verhalenÖ
De Bijbel vertelt ons echter duidelijk, dat GOD -de GOD van Abraham, Isaak and Jakob- niet wil dat we afgoden aanbidden.

(voor meer: http://www.sign2god.com/folders/ILL/Babylon/Babylon-bestaat.html)

Marduk: de 3-ene-zonnegod uit Babylon
Deze afgod -gesymboliseerd door de slang-draak- kennen we ook als 'de 3-ene-zonnegod uit Babylon; de man-god, vrouw-god en zoon-god alias: Baal (='Bel'), Astarte en Tammuz of ook wel: Isis, Horus en Seth. 
Zij worden ook gesymboliseerd door 'het oog van Horus'; het oog in de pyramide, dat we terugzien in o.a. de Rooms-katholieke kerk, de Vrijmetselarij en de Kabbalah.

Vaticaan priesterorde van Marduk via keizer Heliogabalus
Het Vaticaan heeft dus 'Marduk' als wapenschild; het wapenschild bevindt zich in het Vaticaan-museum en wordt daar met trots als het wapenschild van het Vaticaan ťn oudste stuk van het museum gepresenteerd. De Romeinse keizer Heliogabalus (218-222) introduceerde het Akitu-festival ter ere van Marduk tijdens zijn regeringsperiode in de 3de eeuw.

Het Vaticaan -dat in de daaropvolgende 4de eeuw onder Constantinus formeel werd gesticht- draagt het wapenschild van Marduk en is dus daarmee de priesterlijke orde voor Marduk; de slang-draak-god cq de 3-ene-zonnegod uit Babylon !!


De mondiale namen van de Babylonische drie-ene-zonnegod
De Babylonische afgoderij is al duizenden jaren oud en de verhalen en namen zijn wereldwijd verspreid; de afgodische aanbidding bestaat dus nog steeds en wel mondiaal.... Het meest bekend is het drietal waar de 'drie-eenheid' van is afgeleid, n.l. Baal, Astarte en Tammuz, waarbij Baal de Vader-god is, Astarte de Moeder-god en Tammuz de reÔncarnatie-god van Vader-Baal.

Baal staat ook bekend als: Horus, Moloch, Buddh, Bel, Bal, Belus, Abir of Aber [=gevleugelde], Janus of Chaos [in Rome], Kronus [=gehoornde], Knous of Nebrod.
Astarte staat ook bekend als: Isis, Cybele (godin met twaalf sterren; celibaat vereist!), Eeuwige Maagd, Venus (godin van de liefde) Laksjmi, Ariadne, Rhea, Godin of Koningin der hemelen, Godin der vestiging (zie Jeremia 44).
Tammuz is ook bekend als: Dag(g)on [=vissegod], Seth, Witte Centaur, Ninus (=zoon), Bacchus, Dyonisses, Cupido, Hercules, Osiris, Zoon van Aethiops, Kissos1. Baby Tammuz in het Vaticaanmuseum / Cybele met episcopaalse 'daggon-hat' (Daggon-hat = mijter v.d. priesters] symboliseert 'Daggon' = Tammuz).

 

 

2. Madonna met kind: maakt occult handgebaar.

 

 

Vaticaan en paus gaan rechtstreeks tegen Gods Geboden inÖ
Afschaffing van een aantal Geboden van God -zoals genoemd het 2e gebod (geen-beelden-maken of aanbidden-) en het 4e gebod (Sabbats) de misleider al op z'n geweten. In plaats van de Sabbath in het 4e gebod stelde de paus 'de zondag' als heilige dag in; de dag van de drie-ene-zonnegod genaamd 'Baal, Astarte en Tammuz; ook wel bekend als Isis, Horus en Seth (IHS)í. In plaats van het 2-de Gebod stelde de paus in, dat er juist (heiligen-)beelden gemaakt moesten worden ťn aanbeden dienden te worden. En in de plaats van het 1e Gebod (1 God) beschouwt men de paus de 'plaatsvervanger van God' op aarde.Ö
De Rooms-katholieke kerk is hiermee de letterlijke voortzetting van Babylonische afgoderij. Om inzicht te krijgen is er wat extra uitleg nodig, namelijk het opsommen van de namen waaronder de drie-ene-zonnegod mondiaal onder bekend is. Deze namen, samengenomen met rites
en legendes, maken meer inzichtelijk wat het Vaticaan en haar dienaren werkelijk aanbidden en dienen!

Erotiek in het pauselijke Rome
Een paar jaar geleden heeft de rooms-katholieke uitgeverij "Edizioni Segno" een boek op de markt gebracht getiteld "Erotiek binnen het huwelijkssacrament als weg tot de hemel". In dit boek wordt uitgelegd dat erotiek plezierig kan zijn omdat het iets heiligs is dat van God komt. Daar waren een aantal pausen in het verleden ook al achter gekomen. Maarten Luther was stomverbaasd wat hij in Rome aantrof. "Niemand kan zich voorstellen welke zonden en schandelijke daden in Rome worden bedreven. Men moet ze gezien en gehoord hebben om ze te geloven."aldus Luther. 

Van paus Pius II die op de troon zat van 1458 tot 1464 is het verhaal bekend dat hij vader van vele onwettige kinderen was. Hij sprak openlijk over de methoden die hij gebruikte om vrouwen te versieren. Zijn opvolger Paulus II had een huis vol concubines. Zijn pauselijke tiara was evenveel waard als een compleet paleis. Na deze kwam paus Sixtus IV die de RK-kerk regeerde van 1471 tot 1484. Deze paus had een maÓtresse Theresia en deze baarde hem twee onwettige kinderen die hij tot kardinalen maakte. Daarnaast benoemde hij ook nog eens acht van zijn neven tot kardinaal, terwijl sommige van hen nog maar jongens waren. Hij financierde zijn oorlogen door kerkambten te verkopen aan degene die het hoogste ervoor bood. 
Paus Innocentius VIII (1484-1492) was ook een liefhebber van seksuele uitspattingen want hij had maar liefst zestien kinderen bij diverse vrouwen. Hij ontkende niet dat dit zijn kinderen waren want hun bruiloften werden uitbundig in het Vaticaan gevierd.
Na deze paus kwam Alexander VI, die het pausambt had verkregen door een hele serie kardinalen om te kopen, een vrij normaal gebruik in die tijd. Deze Alexander stond bekend als een groot liefhebber van sex. Reeds in de tijd dat hij nog kardinaal en aartsbisschop was, leefde hij al in zonde met een dame uit Rome, Vanozza dei Catanei. Nadien had hij het voorzien op haar dochter Rose, bij wie hij vijf kinderen verwekte. Op zijn kroningsdag benoemde hij zijn zoon, die dezelfde lusten als zijn vader had, tot aartsbisschop van Valencia. Dat hebben ze in Spanje geweten. 


Velen beschouwen paus Alexander VI als de meest corrupte uit een hele reeks van andere corrupte pausen. Hij leefde publiekelijk in incest met zijn twee zusters en zijn eigen dochter Lucretia, van wie hij- naar men zegt- een kind kreeg! Op 31 oktober 1501 leidde hij een sexorgie in het Vaticaan wiens gelijke er nooit meer geweest is in de annalen van de menselijke geschiedenis. Onrecht heerste in alle klassen van het priesterdom, aldus Luther. Luther, die toentertijd zelf nog priester van de RK-kerk was kreeg zelfs tijdens een mis zulke onfatsoenlijke grappen en ruige taal te horen dat hij met stomheid was geslagen. 

Veel minder ernstig maar zeker de moeite van het vermelden waard is het verhaal van paus Johannes Angelicus, die leefde in de negende eeuw. Deze Johannes was een Engelse geleerde met een uitgebreide medische kennis die het uiteindelijk tot paus schopte. Hij werd beschouwd als een heilige waar Rome trots op kon zijn. Die situatie veranderde echter snel toen Johannes Angelicus onverwachts tijdens een processie op de Via Sacra, beviel van een doodgeboren kind. Johannes bleek plotseling een pausin te zijn. Hoewel de RK-kerk haar bestaan als een fabel beschouwt heeft men er anderzijds alles aan gedaan om haar sporen uit te wissen. Maar dat is niet gelukt want er zijn voldoende bewijzen overgebleven dat ze echt heeft bestaan. Zelfs in de 17e eeuw werd het feit dat ze echt had bestaan nog voor waar aangenomen. Tot die tijd was er namelijk nog een standbeeld van haar te zien naast die van andere pausen in de kathedraal van Siena. Bovendien werd er na haar dood een systeem ingevoerd waarbij men controleerde of de nieuwe paus wel een man was. Men maakte daarbij gebruik van een stoel met een gat erin waarop de potentiŽle paus moest plaatsnemen zodat de genitaliŽn konden worden gecontroleerd. Dit systeem heeft meer dan zeshonderd jaar bestaan.

Haar zonden hebben zich opgehoopt
Er zijn na de Tweede Wereldoorlog veel vragen gerezen over de rol van de RK-kerk gedurende deze periode. Vast is komen te staan dat de oorlogs paus Pius XII, een van de meest verdorven pausen aller tijden is geweest. Deze man was niet vies van samenwerking met Hitlers moordmachine. Hij schroomde niet openlijk zijn sympathie te betuigen aan het nazi-bewind en daarnaast collaboreerde hij er lustig op los. Na de oorlog hielp zijn kerk vele Duitse oorlogsmisdadigers aan vervalste papieren zodat ze veilig naar het buitenland konden vluchten.
Zo vond Alois Brunner, de rechterhand van Adolf Eichmann, met hulp van het Vaticaan onderdak in de Syrische hoofdstad Damascus. Eichmann werd zelf met hulp van pater Anton Weeber onder de schuilnaam Ricardo Klement naar ArgentiŽ geholpen. Ook Martin Bormann vertrok in 1948 met vervalste Vaticaanse documenten en een grote zak geld naar ArgentiŽ. Honderden andere door de geallieerden gezochte oorlogsmisdadigers zoals Josef Mengele werden eerst in gebouwen van de RK-kerk ondergebracht en daarna met geld en gloednieuwe rechtsgeldige identiteitspapieren met hun nieuwe naam verder geholpen. Veel rooms-katholieke geestelijken vluchtten met hen mee omdat ze bang waren dat het communisme de macht in Europa over zou nemen. 
In de tachtiger jaren is het Vaticaan betrokken geweest bij illegale valutatransacties, het witwassen van maffiagelden, contacten met dictators en zelfs bij moord. Er is bewijsmateriaal dat Rome Palestijnse terroristen de helpende hand heeft geboden. IsraŽlische autoriteiten ontdekten dat de Griekse katholieke aartsbisschop Hilaron Capucci, munitie en explosieven in zijn auto vervoerde, bestemd voor de PLO in Libanon wiens optreden aan duizenden christenen het leven heeft gekost. De anglicaanse voorganger Ilya Khury nam persoonlijk twee vrouwelijke terroristen mee naar het Britse consulaat en een supermarkt in Jeruzalem om bommen te plaatsen. Volkomen onschuldige mensen werden bij deze aanslagen gedood en gewond. 
Khury vluchtte naar JordaniŽ waar hij later tot bisschop van de episcopaalse kerk in Amman werd gewijd. Hij werd een vriend van de Palestijnse terreurbaas Arafat en zelfs lid van de PLO. Rome heeft haar sympathie voor de PLO van Arafat nooit verbloemd. De leider van de Palestijnen is al een aantal keren bij de paus op bezoek geweest om de toekomstige status van de stad Jeruzalem met hem te bespreken, alsof er geen IsraŽl bestaat. Samen hebben ze een akkoord over de kwestie gesloten waarbij ook de rechten van de RK-kerk op de christelijke heiligdommen in Samaria, Judea en Jeruzalem is geregeld.
Het Vaticaan heeft ook warme betrekkingen onderhouden met de "Slager van Bagdad" Saddam Hoessein en met de Iibische leider Ghadaffi. De Bijbel geeft een duidelijk advies aan de mensen die gemeenschap met deze kerk hebben.
Openbaring 18:4-5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.
Dit is een rechtstreekse oproep aan hen die zich verbonden hebben met de hoer of met ťťn van haar dochters. Het is een oproep aan alle ware gelovigen zich af te zonderen van elk godsdienstig systeem dat door afgoderij en hoererij gekenmerkt wordt. Men hoeft nog niet persoonlijk deel te nemen aan het kwaad maar desondanks is de kans aanwezig dat men ermee besmet raakt. De afvallige kerk zal straks als een hoer op het tienhoornige beest zitten. Maar het beest zal zich uiteindelijk tegen haar keren en de hoer gaan haten.
Openbaring 17:16 en de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
De dwalende kerk zal een verbond sluiten met de antichrist en de leiders van de 10 statenbond. Maar als de antichrist eenmaal op de positie van de absolute macht zit zal hij de hoer niet meer nodig hebben en haar uitschakelen. In Openbaring 18 wordt het vonnis over de grote hoer, over Babylon geveld. Een engel sprak hier al over in hoofdstuk 17. 

Openbaring 17:1-2 En ťťn van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier. Ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 

Moeder der hoeren
Babylon is de macht van de boze, het bezit niet alleen religieuze, maar ook economische en politieke autoriteit. Het Babylon in het boek Openbaring is niet een bepaalde plaats en beperkt zich ook niet tot de grenzen van Europa maar strekt zich wereldwijd uit.
Het is het wereldse systeem zoals uitgebroed door de Elite en de samenzweringen die deze groep ten dienste staan. Het is een economisch systeem dat door een totalitaire leiding wordt beheerst in samenwerking met een Wereldkerk waarvan het religieuze systeem in handen is van de kerk van Rome.De inspanningen die paus Johannes Paulus II zich heeft getroost tot vereniging van alle religies zijn genoegzaam bekend. In oktober 1999 is in Vaticaanstad een conferentie gehouden over de dialoog tussen de verschillende religies en de verdere uitbouw daarvan. 

De conferentie werd bijgewoond door 200 vertegenwoordigers uit 50 landen. De contouren van de Wereldkerk worden al duidelijk zichtbaar. Men bezoekt elkaars gebedsdiensten waarbij er gebeden wordt tot ťťn god met uitschakeling van Jezus. Zelfs vele protestanten geven er openlijk blijk van voorstander te zijn van nauwere banden met Rome. Men heeft alle remmen losgegooid waar het gaat om bevordering van de samenwerking. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus en God met Allah. De Duitse rooms-katholieke theoloog KŁng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in ťťn god voor honderden miljoenen mensen. 


A f g o d e r ij


Paus Johannes Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, .Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage. Tijdens een gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel. 

De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de belangstelling van diverse RK - groeperingen. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De RK-kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. 

Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. 
Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.Vrijmetselarij en Satanisme
Totaal verblind voor Gods Woord dolen dit soort figuren rond in de duisternis. Er verschijnen zelfs boeken van katholieke geestelijken die blijk geven niet afkerig te staan ten opzichtte van mensen als Helena Blavatsky en Alice Baily, beide waren vurige aanhangsters van Lucifer en beiden stonden aan de basis van het New Age gedachtegoed. Deze schaamteloze aanbidding voor satan heerst heden ten dage ook in de RK-kerk. Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme.
De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd. Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuiet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de RK-kerk is geÔntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend.
Satanisme binnen de kerk van Rome is geen fabel maar bestaat echt. Ook verschijnen er met regelmaat publicaties over de invloed van de vrijmetselarij binnen de RK-kerk. Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het
Vaticaan is onderverdeeld die door vier Logeís van de "Schotse Riten" worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden.

In het boek "Wir klagen an" (ISBN-3-351-02499-1) staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan. Van Kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminologie. Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem.
Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over Ďeen komende wereldregeringí en had het vaak over het Ďintegrale humanismeí, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naziís in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal.
Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ĎBouwmeester van deze Wereldí. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was Ďde rook van Satan de tempel Gods binnnegedrongení. De kerk van Rome is zo brutaal zich de ware bruid van Christus te noemen. 


De grote tegenhanger van Babylon is Jeruzalem
Door de hele Bijbel heen worden beide steden tegenover elkaar gesteld. Jeruzalem vertegenwoordigt de mens die is gered door de genade van God. Babylon is de gevallen mens, die volledig op zichzelf gericht is. Het boek Openbaring leert dat Babylon met al haar wereldse praal en vertoon vernietigd wordt terwijl Jeruzalem de eeuwige stad zal zijn, getooid met de glorie van God. Rome is niet onduidelijk waar het gaat om haar plannen t.a.v.Jeruzalem.
Het Vaticaan wil dat IsraŽl haar rechten op de stad opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden geplaatst. Het pausdom ontkent stelselmatig de legitieme rechten van het Joodse volk op hun eeuwige stad. Reeds in 1948 schreef "Observatore Romania" dat de nieuwe staat IsraŽl niet de erfgenaam is van het Bijbelse IsraŽl.
Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheid het ware IsraŽl toe, aldus de kerk van Rome. 
Dit soort uitspraken staan volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Jeruzalem is de stad van God en van Zijn volk, de kinderen van IsraŽl. Vanaf het begin wilde God bij Zijn mensen wonen en Zijn troon temidden van hen plaatsen. 

Psalm 132:4 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
Jeremia 3:17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heren troon.


Deze stad van God is het centrale punt voor de ware gelovige en voor het volk van IsraŽl. In deze eeuwige stad is geen plaats gereserveerd voor de kerk van Rome als Jezus is teruggekeerd. Straks als de antichrist ten tonele verschijnt, mag Rome nog een korte tijd meeregeren. Maar dat duurt niet lang omdat de leiders van de Tienstatenbond haar zullen gaan haten, haar snel van al haar versierselen ontdoen, haar rijkdom in beslag nemen, haar vlees eten en haar met vuur verbranden, aldus het boek Openbaring.
In maart 2000 bezocht paus Johannes Paulus II Jeruzalem. De zorgvuldig georganiseerde pelgrimage was erop gericht weinig heel te laten van IsraŽlís recht op Jeruzalem. Ironisch genoeg begon zijn bezoek op het "Purimfeest", het feest dat herinnerde aan Haman, die in de 5e eeuw v.C. had beslist dat alle joden gedood moesten worden.


De paus bezocht het Tempelplein waar hij zijn "broeder" de Groot Moefti van Jeruzalem, Ikrema Sabri bezocht, de man die geen enkele gelegenheid onbenut laat op te roepen tot geweld tegen IsraŽl. Sabri vroeg de paus te helpen een einde te maken aan wat hij noemde, de IsraŽlische bezetting van Jeruzalem. Terug in Rome sprak de paus zich opnieuw uit voor internationalisering van de stad. Lange tijd hebben de Islam en het Vaticaan met elkaar in onmin geleefd, maar nu het om IsraŽl gaat en Jeruzalem in het bijzonder, hebben ze elkaar gevonden en worden er onderling verdragen gesloten die tegen IsraŽl gericht zijn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oude Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als nooit tevoren.

Zelfs het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis. 
Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken. 
In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke (geslachts)element.
De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het Boeddhisme. 

 De mens heeft van God de vrijheid gekregen om te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. 
Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. 
Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht en worden dronken.